Banan

Banans längd: 40 km

Start och mål: Estabobadet (Hemsjön) i Åsbro

Rutt: Lerbäcks kyrka, Mörtsjön, Gålsjö, Dunsjö, Mariedamm, Dunsjö, Rönneshytta, Rönnestorp, Lerbäcks kyrka, Åsbro

Kontroller med dryck och förtäring: Mariedamm, Rönneshytta

Rundan_bild