Ny fototävling startar!

Till förra årets fototävling skickade cirka 20 fotografer in ett hundratal bilder. Vinnarbilderna valdes ut av en jury. Dessa 12 vinnarbilder pryder nu varsin månad i Åsbrokalendern 2014.

Nu arrangerar vi en ny fototävling för att hitta riktigt fina bilder till Åsbrokalendern 2015.  Välkommen att vara med i tävlingen!

PS. Den fina bilden på mosippan är tagen av Roger Hedström.

 

Fototävling_lr

 

 

Synpunkter på synpunkterna?

I den bifogade länken kan du läsa en sammanställning av synpunkterna på förslaget till översiktsplan som framkom på mötet i Åsbro den 16 januari. Hör av dig till anne@wonderville.se om du vill lägga till något. Den 25 februari kommer synpunkterna att postas till Askersunds kommun.

Synpunkter på öp

Spännande filmprojekt startar nu!

Tillsamman gör vi en film om Åsbro! Tag med dig mobilen eller filmkameran och filma det som du tycker om i Åsbro.

Syftet med projektet är att skapa en film om dagens liv i Åsbro och vi söker film och digitala stillbilder på det temat.

Redigering
Filmarna Alf Fransson och Jörgen Geschwindt ansvarar för redigeringsarbetet.

Inlämning av material
Kontakta Alf Fransson, 070-496 67 54, när du ska leverera filer. Små filer kan mailas direkt till alf.fransson@telia.com

Sista inlämning
Lämna in material senast den 31 augusti 2014.

Premiär
Filmen kommer preliminärt att ha premiär i december.

Vilkor
Åsbro Intresseförening förbehåller sig fri publiceringsrätt av inskickat material. Vi räknar med att få in mycket material så vi kan inte garantera att alla få med sina bidrag. Lämna inte in material med närbilder på personer.

Åsbrobor hade synpunkter på översiktsplanen

Ett tiotal personer hade samlats i stationshuset för att diskutera förslaget till översiktsplan tillsammans med samhällsbyggnadsstrateg Kenneth Berglund. Kenneth Berglund inledde med att berätta hur en översiktsplan fungerar och om sådant som den måste ta hänsyn till. Här nämndes allt från barnkonventionen till naturvärden och olika tillgänglighetsaspekter.

– Översiktsplanen är ett vägledande, men ej jurisdiskt bindande dokument som ska visa kommunens viljeinriktning bland annat när det gäller markanvädning, sade Kenneth Berglund.

– I Åsbro arbetade vi fram ett förslag till översiktsplan över vår del av kommunen i en studiecirkel som pågick under 2009, berättade Staffan Korsgren. Det är roligt att se att en hel del av våra synpunkter finns med i planen.

Synpunkter som framkom under kvällens möte gällde bland annat funderingar kring hur impregneringsområdet kan användas i framtiden, möjligheten att få ett så kallat tyst område i Nyckelhultsskogarna och olika nya lösningar för vägförbindelse mellan Åsbro och Hallsberg.

Fram till den 27 februari går det att lämna in skriftliga synpunkter till kommunen. Översiktsplanen ska som senast vara klar efter strax efter sommaren.

Julgransplundring för tredje gången

– Bättre kan ni! Med hjälp av lekledare Åsa Karlsson skickar barnen iväg Åsbros julgran med en stor raket till månen. Granen måste stå och ladda upp sig under natten innan den kan åka iväg, säger Åsa.

Stämningen var på topp i eftermiddags när Åsbro Intresseförening arrangerade julgransplundring för tredje gången. Räven raskade, små grodor hoppade och långdans dansades. När alla hade lekt och sjungit färdigt delade tomtemor ut godispåsar till ett 70-tal förväntasfulla barn. Åsbro Unga Intresseförening serverade korv med bröd och inne i stationshuset bjöds på kaffe med dopp.

Om granen inte syns till imorgon så vet ni var den är.

Översiktsplanen

Den nya Översiktsplanen finns att läsa på http://goo.gl/Xrl66E.

Synpunkter på översiktsplanen ska skickas skriftligt till Askersunds kommun, Kommunstyrelsen, 696 82 Askersund, senast den 27 februari

Julfrukost

I lördags tackades Åsaflåsets medhjälpare med en trevlig frukost i Tallbackskyrkan. Vid samma frukost belönades de 12 vinnarna i Åsbro Intresseförenings fototävling.

Julnummer

Den 9 december börjar utdelningen av ÅsbroNytt till alla hushåll. Om du bor på annan ort eller inte vill vänta så länge så kan du redan nu läsa julnumret under fliken ÅsbroNytt.

Berättelsen om julgranen

Strax före första advent fanns ännu ingen lämplig gran som kunde pryda Åsbro. En efterlysning skickades ut via digitala medier och 15 redan minuter senare fanns en lämplig kandidat. Påföljande dag hjälptes raska bybor åt att med att fälla granen, transportera den till sin nya plats utanför Ica, och resa upp den. Granen såg dessvärre ut som den lutande granen i  Åsbro, men kunde dessbättre rätas upp någon dag senare.

Tack familjen Nirholt som skänkte Granen. Tack Lennart Nordqvist som sågade och lyfte. Tack Stefan Idul, Trygve Löwhagen och Staffan Korsgren för era insatser i granarbetet.

Låt bussen fortsätta gå genom centrala Åsbro!

Så kan man sammanfatta åsikterna från de 35 deltagarna på mötet som presenterade förslagen till morgondagens kollektivtrafik. Mötet hölls den 14 november i Tallbackskyrkan. Lars Lundholm och Ingela Berndt representerade Länstrafiken och Lars Lundberg representerade Askersunds kommun.

Förenkla, förkorta och förtäta
Dessa tre ord är ledorden som genomsyrar utredningen. Turlistorna är tänkta att bli mer lättbegripliga och få så kallad ”styv tidtabell” vilket innebär att samma avgångstider i möjligaste mån återkommer varje timme. Förkortningen går ut på att göra linjesträckningen rätare och där igenom snabbare. Linje 841 berörs inte utan ska behålla sin nuvarande sträckning genom Åsbro längs gamla riksväg 50. Linje 704 är tänkt köras samma väg som linje 841, vilket upprörde många.

– Hur ska äldre personer orka gå en lång väg till hållplatsen, var en invändning.
– Blir det verkligen någon större tidsvinst, var en annan synpunkt. Lars Lundholm bemötte kritiken och lovade att ta med sig synpunkterna.

Mer trafik ger fler resenärer
Utredningen föreslår att turtätheten fördubblas. I förslaget går det imponerande många bussar, särskilt morgon och kväll. Under lågtrafik, på förmiddagar och eftermiddagar, skulle så kallade närservicebussar kunna trafikera ett större antal hållplatser och serva dom som till exempel vill uträtta ärenden i Hallsberg eller Askersund. Man diskuterar även att låta skolskjutsarna ingå i linjetrafiken så att de turerna blir tillgängliga för fler.
Hela utredningen om morgondagens kollektivtrafik finns att läsa på http://alturl.com/7f88e

Rapport om tågläget

Trafikverkets konsekvensutredning av de fyra möjliga placeringarna av dubbelspåret mellan Hallsberg och strax söder om Åsbro pågår för fullt. Fakta för att färdigställa ett beslutsunderlag håller på att samlas in. När beslutet om spårdragningen är klart är lite osäkert. Trafikverket nämner före eller efter sommaren som möjliga scenarier.

Läs mer på http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Hallsberg-Degeron/Delprojekt/Hallsberg-Asbro/Dokument-Hallsberg-Asbro/

Resan till glashuset

En lördag i slutet av september reste ett gäng från intresseföreningen på studiebesök till ett ekohus utanför Vänersborg. Här bor ett timmerhus inuti ett glashus. Husets ägare har jobbar hårt för att hitta bra lösningar för kretsloppstänkande när det gäller rening av avloppsvatten.

Den nyfikne kan läsa mer på http://www.ecorelief.se/

Serveringshjälp sökes till Åsbrohallen!

Nu är det dags igen att starta upp verksamheten med mellanmål till barn och unga i Åsbrohallen torsdagar kl. 15-17.00!

De föreningar som är inbjudna att vara med: Lerbäcks Församling SPF PRO Åsbro Goif Åsbro Intresseförening Tallbackskyrkan Bra & Begagnat i Hallsberg.

Precis som tidigare är det Bra & Begagnat som står för alla mellanmålskostnader. Åsbro Goif står för lokal och vi som är med och arbetar ger av vår egen fritid för att göra Åsbro till en bättre plats att bo på!

Hoppas att du som är dagledig vill och har möjlighet att delta i detta fantastiska projekt!

Har du frågor går det bra att kontakta mig på info@vissboda.se Vi har en kalender där man kan sätta upp sig och några vänner.

Vi räknar med att varje förening sköter 2 torsdagar/ termin så det är ingen stor belastning om vi hjälps åt!

Välkomna hälsar Klas Folenius, Tallbackskyrkan

 

Mästerlig miljöexpert gästade Åsbro!

Den 5:e september var Tallbackskyrkan i Åsbro fullsatt. Anledningen var att den mycket kände Stefan Edman gästade vår trakt och då höll ett mästerligt miljöföredrag. Han gav som ”miljödoktor” en diagnos på Sveriges skogar, beteslandskap och hav. Edman, som är en av Sveriges främsta miljöexperter, är både biolog, författare till ett fyrtiotal böcker, och föreläsare. Han var miljösakkunnig åt den förra socialdemokratiska regeringen.

På ett fängslande sätt presenterade Stefan både ”gladlistor” över förbättringar som skett i vår miljö, men även problemlistor. Genom medvetna val i våra inköp, kan vi som enskilda påverka vår närmiljö. Han uppmanade bland annat till inköp av svenskt kött, varsam och minskad papperskonsumtion. Den nya ”träåldern är här” proklamerade Edman och lyfte fram möjligheten att ersätta fossil produktion med skog. Förundran är ett huvudord i Stefan Edmans framställningar i både skrift och tal. En fascination av skapelsens komplexitet och finstämda helhet där han på ett naturligt sätt ser en Skapare och livgivare som format allt och håller allt samman.

Edman lyfte fram den keltiska fromhetstraditionen som föredömlig då den binder samman livets alla områden och människans plats i naturen. Han framhöll att människan bör leva i mycket större varsamhet, respekt och samspel med allt levande. Föreläsningen med Stefan Edman var ett samarrangemang mellan Åsbro Intresseförening, Askersunds Naturskyddsförening, Studiefrämjandet Tallbackskyrkan och Svenska kyrkan i Lerbäck-Snavlunda.

Hans-Eric Hägg

Annonsera i Åsbros fotokalender 2014!

Kalendern är 15x42cm, spiralbunden och tryckt i fyrfärg på ett fint papper. Bilder med naturmotiv från Åsbro väljs genom en fototävling. Upplagan på 1 000 exemplar kommer att delas ut till hushåll i Åsbro.

Varje månad har tre annonsplatser á 1000 kronor. Om du köper flera annonsplatser blir priset på de följande annonserna 800 kronor per styck. Det går bra att lägga ihop två eller tre annonser som ligger bredvid varandra till en större annons.naturmotiv från Åsbro kommer att väljas genom den fototävling som just avslutats. Väggkalendern kommer att delas ut till hushåll och företag i Åsbro.

Maxformat för en annons är 4×2 cm. Annonsören ansvarar för att leverera högupplöst, digitalt material till anne@wonderwille.se senast den 1 september 2013.

Kontaktpersoner:
Ros-Marie Korsgren 073-956 11 95
Malin Sundin 073-433 85 62
Anne Helgesson, anne@wonderville.se

 

Väntjänst

Väntjänsten har startat verksamhet i Tallbackskyrkan. De har öppet  onsdagar 14–16. De kan hjälpa till med batteribyte i hörapparater, beställa sjukresor, ledsagarskap.mm.

De söker fler som är villiga att hjälpa till i väntjänsten. Om du är intresserad tag kontakt med Sonja Cederlöf  tel 0583 41004.

Tennisbanorna i Åsbro

Medlemmar spelar gratis:

Medlemsavgiften som sätts in på plusgironummer 23 57 92-9 är
0- 15 år           40 kr

16-25 år        100 kr

26-99 år        150 kr

Familjekort        200 kr

Icke medlemmar betalar 40 kr/tim.


Tennisbanorna är låsta och nyckel kan lånas av:

·        
QStar macken i Åsbro
·        
Sven Lannhard. Estabovägen 14. Tel 0582-509 29, 0734-39 33 17Intresseföreningens svar på förslaget till översiktsplan

Askersunds Kommun har sänt ut ”Översiktsplan Askersunds Kommun 2012 – 2025” på samråd.

Åsbro Intresseförening har efter 2 offentliga möten med diskussioner beslutat avge följande yttrande:

Vi kommer i vårt yttrande att koncentrera oss på de avsnitt som gäller Åsbro och dess närhet.

Den övergripande visionen för 2025 med de 5 delmålen är det inte svårt att instämma i, men en förklaring av innehållet i ”Bruntlandskommissionens definition av hållbar utveckling hade underlättad detta.

När vi kommer in på ”Generella riktlinjer” vill vi framföra vår stora besvikelse när det gäller hur det omfattande arbete vi lade ner i studiecirkelform för att komma med förslag till den nya ÖP:n helt har nonchalerats. I lagstiftningen kring översiktsplanerna poängteras den demokratiska processen vid framtagande av planen. Vi upplevde mycket positivt kommunens öppna attityd under arbetet, men när vi nu ser hur lite hänsyn som tagits har det bytts i sin motsats. Vi tror att lagstiftaren menade att det handlar inte bara om att lyssna, utan också att ta intryck av det man hör. Mer om detta nedan.

I förslaget står att områden nära kollektivtrafiknoder bör exploateras i högre grad än… Vår tolkning av detta är att det är främst i Askersunds stad och Åsbro som exploatering skall ske. På flera andra ställen i samrådshandlingen framhålls Åsbros stora utvecklingspotential vilket kontrasterar starkt mot de resurser som sätts in på att framställa en fördjupad översiktsplan alt andra planer för byggnation. Så länge som detta är fallet klingar orden om Åsbros potential falskt.

När det gäller grönytorna är det viktigt att de grönytor som sköts även finns utanför Askersunds stad. Vad som beslutas för att underhållas bör beslutas efter dialog med ortsborna.

Regeln om dagligvaruhandeln bör flyttas in under rubriken ”Askersunds stad”. För Åsbro kan det bli avgörande att få behålla en butik i samhället är att den nyetableras vid nya 50:.an alt vid gamla. Vi föredrar att ha en butik i ett mer externt läge än ingen alls. När nuvarande ägare av butiken i Åsbro avvecklar sitt engagemang är det viktigt att en affär i Åsbro finns kvar. Signaler vi fått säger att affären är i minsta laget för att någon skulle vilja satsa, men en affär vid en ombyggd riksväg 50 har en helt annan möjlighet att locka handlare, och en affär där är bättre än ingen alls.

Under rubriken Åsbro framhålls samhällets goda förutsättningar för ökad befolkning vilket kräver prioritering av planarbetet. De nya arbetsplatserna i Hallsberg kommer att skapas innan planarbetet för Åsbro hunnit ge upphov till ny bebyggelse. Det nämns tre sjöar som i första hand bör erbjudas tomter i närheten av. Av dessa är två, Åsasjön och Estabosjön har den tidigare en stor del av stranden upptagen av Impregneringen och den senare område som är belagt med restriktioner mot byggnation. Sjön Tiborn bör däremot laggas till denna lista med möjlighet till sjönära och bra småhustomter. I det sammanhanget är det viktigt att utbyggnad av barnomsorg och skola sker i takt med att behoven ökar, vilket är en förutsättning för att Askersunds kommun skall vara ett attraktivt boendealternativ.

I de möten vi haft med Länstrafiken gällande tågtrafiken har det klart framgått att det nuvarande området kring stationen inte kommer att få tågstopp, utan det kommer att förlängas längre söderut för att få kontakt mellan riksväg med busstrafiken och tågtrafiken. Om det ny dubbelspåret kommer att förläggas i annat läge än det nuvarande kommer centrumdiskussionen i ett helt nytt läge. Men under alla omständigheter kommer stationshuset aldrig att få den ursprungliga funktionen igen. Det bör utredas andra förslag till att knyta ihop Åsbro som samhälle. Därför avvisar vi det enda konkreta förslaget som finns med i samrådsförslaget.

Beträffande den bifogade kartbilden vill vi påpeka följande söderifrån:

Första området ”Bebyggelseutveckling är markerat i en brant ravin och jordbruksmark. Det som lämpar sig för bebyggelse omedelbart öster om markeringen är skogssluttningen mot gärdet.

Vid Estabosjön är ett naturskyddat område markerat som bebyggelseutveckling. Området mellan Trädgårdsvägen och impregneringen är mycket dåliga markförhållanden till största delen, varför det området mer lämpar sig som grönområde. Däremot säger skrivningen att en del av impregneringen bör kunna vara en del av centrumbebyggelsen, men här markerat som industriområde.

Området mellan nuvarande impregnering och Tisaren bör markeras för bebyggelseutveckling liksom en del av impregneringen. Här finns genom avverkning en möjlighet att öppna upp för ett synligt samband mellan sjö och bebyggelse. Här kan det skapas ett område med bebyggelse och grönområdet där graden av föroreningar avgör vad som blir vad. Örebros sanering av Osetområdet kan vara en förebild, om än i en helt annan skala.

Industriområdet öser om riksvägen i norr bör fortsätta till kommungränsen och söderut mellan riksväg och järnväg.

Beträffande Trafik och Transporter delar vi målsättningen. Det finns några förutsättningar då som är viktiga och det är att det blir billigare att åka kollektivt än den för två personer i samma bil. Vi delar då inte att restiden är så avgörande för valet av transportsätt. Vi tycker 40 min mellan Askersund och Örebro motsätter vi oss då det troligen förutsätter att det inte blir några stopp på vägen. Om så blir fallet att det blir en direkttur Askersunds stad – Örebro föreslår vi att kommunen arbetar för att det blir en direktlinje Åsbro – Örebro som komplement. Vid förfrågan hos dem som nyttjar bussen värderar de bekvämlighet högre än snabbhet. Internetanslutning på bussarna bör installeras. Vi vill även påpeka behovet av angöringsplatser och parkeringsplatser vid kollektivtrafikshållplatser. Laddningsstolpar för elbil och elmoped bör finnas där.

Äldreboenden bör planeras i de större tätorterna då många vill bo kvar i sitt samhälle i tillgänglighetsanpassade mindre lägenheter, och inte bara koncentreras till centralorten.

Då Tisarvattnet kontinuerligt försämras i accelererande takt är vikten av att reningsverket i Åsbro tas ur drift och avloppsvattnet leds i ledning till centralorten viktig. Algblomningen ökar snabbt och syrefria delar av botten breder ut sig varför denna åtgärd är viktig. Då Tisarens vatten är dricksvattentäkt för två kommuner anser vi att detta bör vara en del i att förse även samhällena på norra tisarstranden med kommunalt Va. Detta kan företrädesvis genomföras i någon form av kommunalförbund eller annan samverkansform.

För Åsbro Intresseförening

Staffan Korsgren

ordförande

 

Folder om Åsbro delades ut

Åsbro intresseförening har skapat en folder för att presentera orten. Denna folder har bland annat delats ut på Askersundsmässan som ägde rum i helgen, den 5-6 maj 2012.

På bilden syns Åsbro Intresseförenings ordförande Staffan Korsgren som delar ut foldern för att locka fler innevånare till Åsbro.

Du kan ladda ner foldern här.

Möte om förnybar el

Nästan femtio personer slöt upp på Åsbro Intresseförenings möte om att producera egen sol-el. Arne Andersson från Bixia talade om vikten att ta klimathotet på allvar och övergå till förnyelsebara energikällor. Arne Andersson presenterade sedan olika solcellslösningar både för större anläggningar och för villaägaren.
Deltagarna fick veta att Sveriges diffusa soljus är optimalt för solceller. Instrålningen den kalla delen av året är bäst eftersom solceller fungerar sämre på sommaren när dom blir varma. Arne Anderssons förslag till villägarna var att satsa på en liten solcellsanläggning till att börja med och sedan eventuellt bygga ut den.
Åsbro Intresseförening uppmanade alla som är intresserade att gå med i föreningen där man planerat att gå samman för att göra ett gemensamt inköp av solpaneler och installationstjänster.

Företagsmedlemskap

Åsbro Intresseförening erbjuder nu företag medlemskap i Åsbro Intresseförening. Som företagsmedlem får man bland annat vara med i omröstningar  och möjlighet att lägga ut en banner på intresseföreningens hemsida.

Läs mer i denna PDF.

 

Lyckad julgransplundring

I söndags var det dags för den nygamla traditionen att ha julgransplundring i Åsbro. Det blev en lyckad tillställning och uppemot hundra barn och vuxna samlades för att dansa ut julen.

Läs mer på www.na.se

Studiebesök hos solcellsproducent

I måndags var representanter från Åsbro intresseförening på studiebesök på ”Glava Energy Center” i Värmland. Detta är ett led till undersöka möjligheterna för solcellsutbyggnad i Åsbro.

Studiebesöket var givande och intressant där vi fick lära oss en hel del om tillverkning och produktion av solceller.

Åsbro önskar distriktssköterskemottagning och BVC

Möte om ditriktsköterskemottagning samt BVCEtt tjugotal personer slöt upp i Tallbackskyrkan för att tillsammans med Ingrid Fries Hansson, ordförande i nämnden för primärvård och folktandvård, diskutera möjligheterna att öppna en distriktssköterskemottagning. Intresset för denna service är mycket stort, bland annat från pensionärsorganisationerna och Åsbro Intresseförening.

En sköterskemottagning skulle stärka Åsbros ställning ytterligare. Detta är särskilt aktuellt nu när intresset för inflyttning till Åsbro antas öka ytterligare i samband med nya företagsetableringar i Hallsberg. En distriktssköterska på nära håll skulle även minska biltransporterna till vårdcentralen i Askersund vilket är positivt för miljön.

En lokal grupp som ska undersöka olika möjligheter för sköterskemottagning en dag i veckan håller på att tillsättas.