Levandegöra och bevara kulturhistoriska värden

Den torpvandring som beskrivits i punkt tre är en del i detta.

Slutsats

Lerbäcks Hembygdsfö