Vill du ha ett roligt uppdrag?

Det är snart dags att välja en ny styrelse till Åsbro Intresseförening. Kontakta Mårten Hökerberg i valberedningen på 070-541 57 74, marten.hokerberg@telia.com, och föreslå kandidater.