Åsbro önskar distriktssköterskemottagning och BVC

Möte om ditriktsköterskemottagning samt BVCEtt tjugotal personer slöt upp i Tallbackskyrkan för att tillsammans med Ingrid Fries Hansson, ordförande i nämnden för primärvård och folktandvård, diskutera möjligheterna att öppna en distriktssköterskemottagning. Intresset för denna service är mycket stort, bland annat från pensionärsorganisationerna och Åsbro Intresseförening.

En sköterskemottagning skulle stärka Åsbros ställning ytterligare. Detta är särskilt aktuellt nu när intresset för inflyttning till Åsbro antas öka ytterligare i samband med nya företagsetableringar i Hallsberg. En distriktssköterska på nära håll skulle även minska biltransporterna till vårdcentralen i Askersund vilket är positivt för miljön.

En lokal grupp som ska undersöka olika möjligheter för sköterskemottagning en dag i veckan håller på att tillsättas.