Åsbrobor hade synpunkter på översiktsplanen

Ett tiotal personer hade samlats i stationshuset för att diskutera förslaget till översiktsplan tillsammans med samhällsbyggnadsstrateg Kenneth Berglund. Kenneth Berglund inledde med att berätta hur en översiktsplan fungerar och om sådant som den måste ta hänsyn till. Här nämndes allt från barnkonventionen till naturvärden och olika tillgänglighetsaspekter.

– Översiktsplanen är ett vägledande, men ej jurisdiskt bindande dokument som ska visa kommunens viljeinriktning bland annat när det gäller markanvädning, sade Kenneth Berglund.

– I Åsbro arbetade vi fram ett förslag till översiktsplan över vår del av kommunen i en studiecirkel som pågick under 2009, berättade Staffan Korsgren. Det är roligt att se att en hel del av våra synpunkter finns med i planen.

Synpunkter som framkom under kvällens möte gällde bland annat funderingar kring hur impregneringsområdet kan användas i framtiden, möjligheten att få ett så kallat tyst område i Nyckelhultsskogarna och olika nya lösningar för vägförbindelse mellan Åsbro och Hallsberg.

Fram till den 27 februari går det att lämna in skriftliga synpunkter till kommunen. Översiktsplanen ska som senast vara klar efter strax efter sommaren.