Berättelsen om julgranen

Strax före första advent fanns ännu ingen lämplig gran som kunde pryda Åsbro. En efterlysning skickades ut via digitala medier och 15 redan minuter senare fanns en lämplig kandidat. Påföljande dag hjälptes raska bybor åt att med att fälla granen, transportera den till sin nya plats utanför Ica, och resa upp den. Granen såg dessvärre ut som den lutande granen i  Åsbro, men kunde dessbättre rätas upp någon dag senare.

Tack familjen Nirholt som skänkte Granen. Tack Lennart Nordqvist som sågade och lyfte. Tack Stefan Idul, Trygve Löwhagen och Staffan Korsgren för era insatser i granarbetet.