Delta i Naturpassets tävling 2014

OK Tisaren har i år ett Naturpass som berör Åsbro. Det är Ödetorp enligt denna karta. Till kartan hör en beskrivning om torpens historia och hur man hittar dit. Det ingår också ett startkort, som man fyller i vid varje torp, vilket visar att man varit där. Lämnar man in startkortet vid sommarens slut deltar man i utlottning av priser. Passet kan köpas för 50 kr bland annat på apoteket i Hallsberg. Naturpasset finns över hela landet
Läs mer om tävlingen på http://naturpasset.se.

För mer information kontakta Bo Carlsson 070-607 21