Förändringar i busstrafiken till hösten

Nu är det fastslaget att linje 704 från och med vinterturlistan i augusti kommer att köra på gamla riksväg 50 genom Åsbro och inte längre passera affären. Å andra sidan kommer vi att få väsentligt fler turer till Hallsberg, Askersund, Örebro och direkt till Kumla. Dessutom kommer linje 708 att trafikera centrala Åsbro ett antal gånger varje dag. Med den här informationen från Mats Gunnarson från Region Örebro län var deltagarna på mötet i Tallbackskyrkan den 8 april nöjda.