Föreningen har gått i dvala

På grund av att valberedningen inte hittat tillräckligt många kandidater till styrelsen beslöts att Åsbro Intresseförening ska läggas i dvala. Det drastiska beslutet togs på årsmötet den 14 mars 2018. Föreningen kommer att finnas kvar och gå att väcka till liv under tre års tid. Facebookgruppen lever vidare. Välkommen dit!