Fritidsgården har dragit igång!

Mellan klockan 18 och 21.30 är det lek, bus och fika i stationshuset för dig i årskurs 6 till 9.
Kontaktperson: Christer Sandberg 0552-500 33.

Tack Askersunds kommun för att vi har fått staket mellan stationshuset och järnvägsspåret!