Synpunkter på synpunkterna?

I den bifogade länken kan du läsa en sammanställning av synpunkterna på förslaget till översiktsplan som framkom på mötet i Åsbro den 16 januari. Hör av dig till anne@wonderville.se om du vill lägga till något. Den 25 februari kommer synpunkterna att postas till Askersunds kommun.

Synpunkter på öp