Har du kläder över?

Har du kläder eller leksaker över? Skänk gärna till asylboendet i Västra Å! Det går bra att lämna grejor i den stora blå byggnaden bakom matsalen. Man är också välkommen att bara komma och hälsa på. Föreståndare Frank Hougen nås på 0707-432 700.