Tennisbanorna i Åsbro

Medlemmar spelar gratis:

Medlemsavgiften som sätts in på plusgironummer 23 57 92-9 är
0- 15 år           40 kr

16-25 år        100 kr

26-99 år        150 kr

Familjekort        200 kr

Icke medlemmar betalar 40 kr/tim.


Tennisbanorna är låsta och nyckel kan lånas av:

·        
QStar macken i Åsbro
·        
Sven Lannhard. Estabovägen 14. Tel 0582-509 29, 0734-39 33 17