Kontakt

Föreningen är vilande och det finns sedan 2018 ingen styrelse i föreningen
Owe Edetun, kassör edetun@live.se