Låt bussen fortsätta gå genom centrala Åsbro!

Så kan man sammanfatta åsikterna från de 35 deltagarna på mötet som presenterade förslagen till morgondagens kollektivtrafik. Mötet hölls den 14 november i Tallbackskyrkan. Lars Lundholm och Ingela Berndt representerade Länstrafiken och Lars Lundberg representerade Askersunds kommun.

Förenkla, förkorta och förtäta
Dessa tre ord är ledorden som genomsyrar utredningen. Turlistorna är tänkta att bli mer lättbegripliga och få så kallad ”styv tidtabell” vilket innebär att samma avgångstider i möjligaste mån återkommer varje timme. Förkortningen går ut på att göra linjesträckningen rätare och där igenom snabbare. Linje 841 berörs inte utan ska behålla sin nuvarande sträckning genom Åsbro längs gamla riksväg 50. Linje 704 är tänkt köras samma väg som linje 841, vilket upprörde många.

– Hur ska äldre personer orka gå en lång väg till hållplatsen, var en invändning.
– Blir det verkligen någon större tidsvinst, var en annan synpunkt. Lars Lundholm bemötte kritiken och lovade att ta med sig synpunkterna.

Mer trafik ger fler resenärer
Utredningen föreslår att turtätheten fördubblas. I förslaget går det imponerande många bussar, särskilt morgon och kväll. Under lågtrafik, på förmiddagar och eftermiddagar, skulle så kallade närservicebussar kunna trafikera ett större antal hållplatser och serva dom som till exempel vill uträtta ärenden i Hallsberg eller Askersund. Man diskuterar även att låta skolskjutsarna ingå i linjetrafiken så att de turerna blir tillgängliga för fler.
Hela utredningen om morgondagens kollektivtrafik finns att läsa på http://alturl.com/7f88e