Mästerlig miljöexpert gästade Åsbro!

Den 5:e september var Tallbackskyrkan i Åsbro fullsatt. Anledningen var att den mycket kände Stefan Edman gästade vår trakt och då höll ett mästerligt miljöföredrag. Han gav som ”miljödoktor” en diagnos på Sveriges skogar, beteslandskap och hav. Edman, som är en av Sveriges främsta miljöexperter, är både biolog, författare till ett fyrtiotal böcker, och föreläsare. Han var miljösakkunnig åt den förra socialdemokratiska regeringen.

På ett fängslande sätt presenterade Stefan både ”gladlistor” över förbättringar som skett i vår miljö, men även problemlistor. Genom medvetna val i våra inköp, kan vi som enskilda påverka vår närmiljö. Han uppmanade bland annat till inköp av svenskt kött, varsam och minskad papperskonsumtion. Den nya ”träåldern är här” proklamerade Edman och lyfte fram möjligheten att ersätta fossil produktion med skog. Förundran är ett huvudord i Stefan Edmans framställningar i både skrift och tal. En fascination av skapelsens komplexitet och finstämda helhet där han på ett naturligt sätt ser en Skapare och livgivare som format allt och håller allt samman.

Edman lyfte fram den keltiska fromhetstraditionen som föredömlig då den binder samman livets alla områden och människans plats i naturen. Han framhöll att människan bör leva i mycket större varsamhet, respekt och samspel med allt levande. Föreläsningen med Stefan Edman var ett samarrangemang mellan Åsbro Intresseförening, Askersunds Naturskyddsförening, Studiefrämjandet Tallbackskyrkan och Svenska kyrkan i Lerbäck-Snavlunda.

Hans-Eric Hägg