Medlemmar tankar billigare!

Medlemmar i Åsbro Intreseförening får rabatt på drivmedel på Qstar.

Så här blir du medlem i Åsbro Intresseförening: Sätt in medlemsavgiften om 50:– per person och år på Bg 675-5136. Maila namn, epostadress och telefonnummer till medlem@asbrointresseforening.se. När medlemsavgiften har kommit föreningen tillhanda får du ditt medlemsnummer via mail.

Ladda ner ansökan om rabatt på bränsle här:  Qstar_rabatt