Möte om Åsbros gröna områden

Den 1 september samlades ett femtontal personer i stationshuset för att diskutera och planera hur vi skulle vilja ha det med Åsbros gröna ytor. Det blev ett roligt och kreativt möte! Många goda förslag kom fram. Askersunds kommun hade arrangerat träffen och bjöd på kaffe och frukt. För dig som inte kunde komma finns möjlighet att lämna synpunkter även framöver. Grönstrukturplanen finns på Sydnärkemiljös hemsida.
http://www.sydnarkemiljo.se/natur/gronstrukturiaskersund.544.html