Möte om förnybar el

Nästan femtio personer slöt upp på Åsbro Intresseförenings möte om att producera egen sol-el. Arne Andersson från Bixia talade om vikten att ta klimathotet på allvar och övergå till förnyelsebara energikällor. Arne Andersson presenterade sedan olika solcellslösningar både för större anläggningar och för villaägaren.
Deltagarna fick veta att Sveriges diffusa soljus är optimalt för solceller. Instrålningen den kalla delen av året är bäst eftersom solceller fungerar sämre på sommaren när dom blir varma. Arne Anderssons förslag till villägarna var att satsa på en liten solcellsanläggning till att börja med och sedan eventuellt bygga ut den.
Åsbro Intresseförening uppmanade alla som är intresserade att gå med i föreningen där man planerat att gå samman för att göra ett gemensamt inköp av solpaneler och installationstjänster.