Möte om översiktsplanen

Vi var många som träffades i stationshuset den 20 augusti för att prata översiktsplanering. Vi pekade bland annat ut 5 olika möjligheter till centrumplacering i Åsbro. Detta ska vi jobba vidare med. Tråkigt nog blev författaren till översiktsplanen – Ulrika Åberg – sjuk och kunde inte närvara. Besked om den exakta dragningen av det nya järnvägsspåret är utlovat före årsskiftet.