Översiktsplanen

Den nya Översiktsplanen finns att läsa på http://goo.gl/Xrl66E.

Synpunkter på översiktsplanen ska skickas skriftligt till Askersunds kommun, Kommunstyrelsen, 696 82 Askersund, senast den 27 februari