Plan över våra gröna ytor

I en länk till en pdf, sist i texten, hittar du alla platser som omfattas av kommunens plan för Åsbros gröna ytor, område för område. Planen över gröna ytor är en del av kommunens översiktsplan.

Grönyteplan Åsbro 2015