Sydvästlänken

Svenska Kraftnät har byggt en ny stor kraftledning från Hallsberg och söderut. Intresseföreningen reagerade på att den gick så nära ett befintligt industriområde (Huskvarna) och ett planerat industriområde. Vi sände en skrivning till Svenska Kraftnät och krävde en annan sträckning samt att få vara remissinstans. Vi fick inte gehör för våra synpunkter. Kraftledningen är nu klar.