Tågstopp i Åsbro

Åsbro Intresseförening har på olika sätt försökt få beslutsfattare att genomföra tidtabellslagda stopp i Åsbro av regionaltrafiken. Det finns även ett beslut i Länstrafikens årsmöte att så skall ske, men……

Svaret vi får är att vi måste vänta till det blir dubbelspår från Hallsberg till Motala. Det arbetet skulle enligt de ursprungliga planerna påbörjats 2007. Men som vi alla vet har det fortfarande inte bestämt sig för var spåren skall gå. Vi tycker dock inte att det är ett relevant skäl för det finns redan dubbelspår förbi Åsbro där tågen redan idag möts. Vi har alla partier i kommunfullmäktige bakom oss i detta, men det verkar inte ha så stor effekt.

Vi planerar nu, med början lördag den 12 mars att regelbundet demonstrera vid stationen för ett tågstopp. Sedan fikar vi i stationshuset tillsammans. Var och en tar med sig fikabröd så ordnar vi kaffe, te, saft och mjölk. Hoppas vi blir riktigt många!