Rapport från styrelsemöte

Den 5 februari hade styrelsen i Åsbro Intresseförening sitt sista möte före årsmötet den 26 februari. Här kommer några punkter från styrelsemötet.
• Söndagen den 10 maj blir det en ny variant av Åsbrodagen med bland annat garageloppisar runt om i Åsbro.
• Vi ska försöka få till ett möte med kollektivtrafikgruppen inom Region Örebro län angående buss 704:s rutt genom Åsbro.
• Vi har förnyat avtalet med Länsstyrelsen om att sköta Snårsjöleden.
• Den gamla, förfallna ladan i skogen mitt emot Bosse Bil är nu riven och bortforslad.