Rapport om tågläget

Trafikverkets konsekvensutredning av de fyra möjliga placeringarna av dubbelspåret mellan Hallsberg och strax söder om Åsbro pågår för fullt. Fakta för att färdigställa ett beslutsunderlag håller på att samlas in. När beslutet om spårdragningen är klart är lite osäkert. Trafikverket nämner före eller efter sommaren som möjliga scenarier.

Läs mer på http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Hallsberg-Degeron/Delprojekt/Hallsberg-Asbro/Dokument-Hallsberg-Asbro/