Remissvar om strandskydd

Den 8 januari hölls ett välbesökt möte i stationshuset. Mötet behandlade framför allt hur vi vill att de strandnära områdena vid Åsbro ska användas. Bevara naturen, eller främja bebyggelse? På vissa platser krockar olika intressen. På bilden syns Lennart Andersson och Bertil Thermaenius diskutera. Nedan finns en länk till remissvaret till Askersunds kommun.

Askersunds Kommun remsvar LIS