Småskalig mat i Sydnärke

Vi har tryckt en folder som presenterar 24 lokala matproducenter, butiker och serveringar. Genom att gynna små och närliggande producenter stärker vi landsbygden och bidrar till ett gott och hållbart liv.

Titta gärna in på www.asbrointresseforening.se/mat så hittar du aktuell information om matproducenterna.

Kontaktperson Anne Helgesson

Folder