Utveckling av Åsbro

För några år sedan initierade Askersunds kommun ett planarbete där man bjöd in allmänheten till att göra förslag till förnyade översiktsplaner för centralorten respektive kommunens mindre samhällen. Att erbjuda alla kommuninvånare som ville att vara med i arbetet var ett led i ett demokratiprojekt. Arbetet med översiktsplanen drevs i studiecirkelform och pågick i ungefär ett år.

I Åsbro flöt planarbetet på väldigt bra. I takt med att vårt förslag till översiktsplan växte fram och kunskap förvärvades växte intresset för Åsbro som samhälle hos studiecirkelns medlemmar. Nya kontakter mellan Åsbros invånare knöts också genom studiecirkeln. Många i studiecirkeln blev så intresserade av lokalt utvecklingsarbete att man ville jobba vidare med dessa frågor även efter det att studiecirkeln avslutats. Som ett naturligt led i detta bildades år 2010 en partiopolitisk, lokal aktionsgrupp – Åsbro Intresseförening. Åsbro Intresseförening har seglat i medvind under sitt första levnadsår. Många har engagerat sig och jobbat hårt för bygdens utveckling. Föreningen har stora planer och driver många projekt. För att komma vidare har vi med hjälp av stöd från Leader undersökt potentialen i åtta olika frågor under projektnamnet Utveckling Åsbro.

Resultatet redovisar vi här.

Åsbro 2011 11 30

Staffan Korsgren  Klas Folenius