Allmänna kommunikationer

Vid ett av våra möten presenterades projektet Mobilsamåkning som fick pris för årets landsbygdsinnovation. På mötet var även representanter från kommun och Länstrafik var närvarande. De närvarande visade ett stort intresse för projektet. Åsbro Intressförening avser att gå vidare med detta i samarbete med andra mindre tätorter i kommunen. Vi tror att tillgång till transport är en förutsättning för att många skall kunna bo på landsbygden.

Resecentrum

Åsbro Intresseförening har fört en fortlöpande kommunikation med Länstrafiken och Askersunds kommun för att få till stånd en tågförbindelse från åsbro och i första hand norr ut. Trafikverket planerar för utbyggnad till dubbelspår mellan Degerön och Hallsberg och vi har till Länstrafiken framfört önskemål om ett resecentrum i Åsbro för övergång mellan tåg och buss.

Slutsats

Vi avser att ta kontakt med andra byar och underöka möjlighetena att prova Mobilsamåkning. Vi arbetar vidare med att bevaka kollektivtrafiken i stort eftersom vi bedömer det som en angelägen fråga.