Levandegöra och bevara kulturhistoriska värden

Den torpvandring som beskrivits i punkt tre är en del i detta.

Slutsats

Lerbäcks Hembygdsförening tar ett stort ansvar i detta varför vi inte engagerat oss mer i det.