Marknadsföring av Åsbro för ökad inflyttning

Vi har fundera mycket på hur visionen om Åsbros framtid ska se ut och hur den ska kommuniceras. Vi vill att Åsbro ska vara känt som ett attraktivt ställe att bo på speciellt för barnfamiljer. Vi vill att Åsbro skall präglas av ekologisk uthållighet.

Seniorboende

För att frigöra villor för yngre familjer men behålla seniorena i kommunen har intresseföreningen arrangerat två öppna möten med inriktning på boende för äldre. Askersundsbostäders vd Anders Gustafsson och arkitekt Stefan Bofelt har presenterat olika förslag till seniorboenden. Peter Letskog från ÅV-bygg har visat ett konkret förslag på nybyggda parhus. Det förslaget har fått bygglov och beräknas starta snart.

Byggklara tomter

Askersunds kommun arbetar med en ny översiktsplan för Åsbro och i det arbetet är intresseföreningen delaktig. Vi hoppas att det 2012 finns en färdig översiktsplan Så att Åsbro kan möta det förväntade intresset av nybyggnation och ökad inflyttning. Vi har tillsammans med planarkitekt Tobias Jansson under en hel dag vandrat runt i Åsbro och tittat på lämpliga områden för småhusbebyggelse.

Slutsats

Vi behöver ta fram en strategi kring hur varumärket Åsbro ska byggas och hur marknadsföringen överlag ska gå till. För att klara detta behöver vi ekonomiskt stöd. En Åsbrodag i samarbete med det övriga lokala föreningslivet och näringslivet planeras under Framtidsveckan i oktober 2012.