Nya vandringsleder och cykelvägar

Vi har rekognoserat och märkt ut en ny vandringsled på 8 kilometer runt Snårsjön med ett par möjligheter till kortare alternativ. Med hjälp av Nerikes Skogskarlar har vi kunnat dra leden förbi tio ödetorp. På detta sett levandegör vi vår lokala historia vilket är ett av våra mål. Vi gör också Askersunds kommun mer attraktiv som besöksort. Vi har fått tillstånd av Länsstyrelsen att dra leden genom naturreservatet Viken. Som motprestation har Åsbro Intresseförening tagit på sig tillsynsansvaret för reservatet.

Samarbetspartners

Askersunds Turistbyrå (marknadsföring)
Sommargården Talludden (marknadsföring och övernattning)
Per Olofsgården (marknadsföring och övernattning)
Länsstyrelsen (tillståndsgivning, text om reservatet)
Sveaskog (tillståndsgivning)
Askersunds Arbetsmarknadsenhet (tillverkning av informationsstolpar)
Nerikes Skogskarlar (text om torpen)
En privat markägare (markupplåtelse)

Slutsats

Projektet med vandringsleden är fullt genomförbart. Arbetet med själva leden är till stor del redan klart. Det återstår att producera en karta/broschyr över leden och en offert på detta har tagits in. Skogskarlarna har gett oss tillstånd att publicera material om ödetorpen från sin bok och Länsstyrelsen bidrar med text om naturreservatet. Bidrag för finansieringen av layout och tryck ska sökas.

Cykelleder

Projektet med cykelvägar lades ner eftersom det redan finns ett antal cykelleder och ytterligare en håller på att projekteras i ett annat Leader-projekt i närheten.