Vad händer på Nya Impregneringen?

Staffan Korsgren har varit i kontakt med Tobias Berglin på Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) och fått följande information. SGU har fått kapacitet över eftersom saneringen av ett annat område skjutits upp. Nu sanerar och färdigställer man det  minst förorenade området på Nya Impregneringen, en yta på 6 av totalt 18 ha. Man kör 0,5 meter av ytskiktet till SAKAB och ersätter det med rent material. Vad det sanerade området skall användas till bestämmer markägaren. Området kan inte användas till bostäder. Tillträdesförbud råder på grund av arbetsmaskinerna.

Den mer förorenade delen av Nya Impregneringen kommer att åtgärdas senare. Mer information om detta samt om saneringen av Gamla Impregneringen kommer att ges på ett offentligt möte i Åsbro i vår.

2014 11 13

Foto: Staffan Korsgren