Väntjänst

Väntjänsten har startat verksamhet i Tallbackskyrkan. De har öppet  onsdagar 14–16. De kan hjälpa till med batteribyte i hörapparater, beställa sjukresor, ledsagarskap.mm.

De söker fler som är villiga att hjälpa till i väntjänsten. Om du är intresserad tag kontakt med Sonja Cederlöf  tel 0583 41004.