Vårt remiss-svar på grönytorna i Åsbro

I bifogat dokument kan du läsa våra synpunkter på grönstrukturplanen. Det är en sammanställning av saker som har framkommit på de öppna möten som vi har haft i Åsbro. Remiss-svaret är skickat till Askersund kommun.

Synpunkter på grönstrukturplan